Owisk

Biologiczne systemy filtracyjne


Jesteśmy innowatorami biologicznych systemów filtracyjnych.

Filtr biologiczny jest to rodzaj stosowanego filtra, który wspomaga zachodzące w zbiorniku wodnym przemiany biochemiczne związane z rozkładem materii organicznej, głównie poprzez wytworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki i grzyby), bezkręgowców i roślin, wychwytujących i asymilujących produkty rozkładu materii.


Bardzo ważnym elementem filtra biologicznego jest zastosowanie w danym zbiorniku odpowiednich złóż filtracyjnych, wyliczenie właściwej ich ilości i kolejności ułożenia. Do każdego zbiornika wodnego filtr biologiczny projektowany jest indywidualnie, ze względu na efekt jaki chcemy uzyskać.


Zalety Filtrów biologicznych:
- łatwy i prosty sposób czyszczenia
- zalecane czyszczenie filtra raz w roku
- przejrzysta czysta woda.

Naturalnym skutkiem funkcjonowania zbiornika wodnego jest zanieczyszczenie wody. Procesy jej biologicznego oczyszczania to przede wszystkim wychwytywanie i asymilacja cząstek martwej materii organicznej, ich konsumpcja oraz utlenianie do postaci prostych związków chemicznych. Procesy te przebiegają w całym układzie obiegu wody w zbiorniku, włącznie z podłożem i osprzętem. Zachodzą w toni wodnej, warstwie przydennej, podłożu, na roślinach, elementach wystroju, ściankach zbiornika i zanurzonych w nim urządzeń oraz w połączonych ze zbiornikiem urządzeniach transportujących wodę, jeśli takie zainstalowano.


Galeria


Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi realizacjami budowy filtrów biologicznych.

Filtry biologiczne - dlaczego warto?


W celu utrzymania stanu równowagi biologicznej, w dużych zbiornikach wodnych stosuje się niektóre ze znanych w inżynierii środowiska metod oczyszczania ścieków. Jedną z nich jest filtracja w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach wyposażonych w warstwy filtrujące zawierające gęstą zawiesinę mikroorganizmów uczestniczących w procesach rozkładu materii (tzw. osad czynny). Przy zachowaniu odpowiedniego natlenienia takich warstw możliwe jest utrzymanie stanu równowagi całego układu.


Zalety filtrów biologicznych

1. krystalizacja wody
2. likwidacja glonów
3. stabilizacja parametrów wody co umożliwia hodowle wymagających gatunków ryb np. karp koi, pstrąg, sandacz
4. wspomaganie rozwoju roślin - poprzez rozkład materii organicznej uzyskujemy nawóz do roślin wodnych i lądowych
5. czyszczenie filtra raz do roku

Złoża filtracyjne


Warto wiedzieć


1Najczęściej stosowane filtry biologiczne

Najczęściej stosowanym filtrem biologicznym jest biologiczny filtr wewnętrzny na zasadzie podwójnego dna. Jest to przepływowy filtr biologiczny wykonany metodą DIY w formie dużego, otwartego zbiornika podzielonego przegrodami na strefy, do których zasysana jest woda ze zbiornika i z którego – po przejściu przez warstwy materiałów filtrujących – wypompowywana jest do zbiornika czysta woda. W warstwach filtrujących filtra przebiega mechaniczna i biologiczna, a przy zastosowaniu odpowiednich wkładów, również chemiczna część filtracji. Filtr biologiczny zawiera przegrody z aktywnym węglem, ceramiką porowatą, lawą wulkaniczną, keramzytem i zoolitem oraz różnymi frakcjami żwiru. Do tego wbudowywana jest specjalna komora w której umieszczane są pompy tłoczące wodę do zbiornika.

2Równowaga biologiczna

Zanieczyszczenie wody to naturalny skutek funkcjonowania zbiornika wodnego. Proces biologicznego oczyszczania wody zachodzą w toni wodnej włączając podłoże, warstwę przydenną, osprzęt, rośliny i elementy wystroju. Aby utrzymać równowagę biologiczną w dużych zbiornikach stosuje się niektóre metody oczyszczania ścieków. Do jednej z nich należy filtracja poprzez warstwy filtrujące, które zawierają gęstą zawiesinę mikroorganizmów rozkładających produkty rozkładu materii. Jeśli utrzyma się odpowiednie natlenienie owych warstw, to możliwa jest równowaga biologiczna całego układu.


Poradnik

6 listopada 2015

Filtr biologiczny – funkcja i budowa

Filtrem biologicznym najczęściej spotykanym jest przepływowy filtr wewnętrzny wykonany na zasadzie podwójnego dna.
6 listopada 2015

Zalety stosowania filtrów biologicznych

Poprzez zastosowanie odpowiednich złóż filtracyjnych w filtrze biologicznym możemy pozbyć sie fosforanów, dzięki czemu usuniemy glony...
6 listopada 2015

Czym jest filtr biologiczny?

Jest to filtr wspomagający przemiany biochemiczne zachodzące w zbiorniku wodnym. W spomaganie polega na wytworzeniu środowiska, które sprzyja...

Skontaktuj się z nami!Telefon: +48 501 049 797, adres e-mail: biuro@owisk.pl